top of page

הזמנות > הזמנת ארוחה למספר רב של משתתפים

הלוחשת עושה לכם סדר פסח!

בחרו תקציב ומספר סועדים ותנו ללוחשת להרכיב עבורכם ארוחת חג מיוחדת.

מועד ותשלום

ההזמנות יבוצעו בתאריך 24.4

מהשעה 12:00 ועד 17:00

צורת מסירה הזמנה
12:30

העדפות אוכל

העדפות
רגישויות

פרטים אישיים

bottom of page