top of page

הייתי /לא הייתי

הייתי /לא הייתי

לפעמים התוך לתוכי קורס,

כל המגדלים שבניתי,

מתפוררים כלא הייתי.

כל האמונות נעלמות,

אני עירומה מתובנות,

סיפורים ומחשבות.

אין אותי אין אני,

הכל קורס לתוך עצמי.

אלוהים שבתוכי מציצה

מבקש ממני מיד הפסקה.

לתת את כולי בלי גבול,

לוותר על המרחב שסגור במנעול,

להפסיק לחלוק את כל היש,

עד שהכל נעלם ואין אש.

אין אנרגיה בעולמי הקטן

אין כוח יותר להקשיב לאותן

הקולות שמבקשות להכיל משמעות,

אני בלי עור ובלי סבלנות.

בלי הגנה, מחפשת גאולה,

אלוהים בואי נתחיל

הכל מהתחלה.

אני אדם וחוה

ואת האור

של ראשית הבריאה

•• בתמונה - עץ המשאלות שלנו.

בתמונות- המנות המנחמות לסופ״ש

להזמנות:
35 צפיות

댓글


bottom of page