top of page

הלוואי ויכולתי לרגע להפוך לנקודה של אור

הלוואי ויכולתי לרגע להפוך לנקודה של אור

לוותר על הכלי ולפשוט מדי עור

להתרוקן מכל רגש סיפור ומחשבה

להתהלך בעולם חסר משקל סגולה

נשמה חסרת גוף וכובד בעולם,

הייתי עפה ומרחפת בין כולם

מגיעה לכל מקום בית מנהרה וכלוב,

משחררת את כל מי שחשוב.

מכניסה קצת אור למקומות החשוכים,

מאירה בתקווה לבבות שבורים.

הלוואי ויכולתי לרגע להפוך לנקודה של אור,

ולחבר אליי אור ועוד אור ועוד אור

נקודה של אור מפציעה לרגע אחד,

יכולה לעשות שינוי גדול בבת אחת.

מי מצטרף לרגע להפוך לנקודה מוארת?

נקודה קטנה שונה מראותה כל אחת אחרת,

נקודה אחת מתחברת לעוד נקודה,

מתחברות יחד למעשה אהבה.


0 צפיות

Comentarios


bottom of page