top of page

מהו טיב ה-בית

מהו טיב ה-בית

שאל אותי ליבי

עניתי, לא יודעת

ונקרעתי בתוכי

האם הוא הקירות

האם המשפחות

האם הוא חיצוני

אולי בכלל פנימי

שאלות על שאלות

התשובה בשאלות

האם הבית הוא מקום

או אנשים שוחרי שלום

שואלת ושואלת

את באי כל המקום

תגידו הוא נראה

הם עונים בלתי נראה

הוא גדול הוא קטן

זכר או נקבה

אולי שניהם ביחד

זה נותן לי קצת תקווה

האם יש לו צורה

איך אדע את התשובה

מרגישה תחושת אימה

שנמצאת במלחמה

איך אחזור אני שואל

אולי בכלל, כלל לא עזבתי

יוצא החוצה לטייל

מחפש את שאכזבתי

שאלות שאלות על שאלות

התשובה בשאלות

אולי הבית הוא אישי

סרוג בחוט שימשי

חוט יפה זהב קדוש

שזור בין בני אנוש

חוט דק ברור וחזק

חלמתי שתנועתו היא כברק

צבעיו הם חסד תקווה

חכמתו היא די פשוטה

אולי החוכמה היא להרגיש

בתוך כל אישה ואיש

את הדרך לחבר

את באי כל העולם

מחפשת תשובה אחת

שנמצאת אצל כולם

שאלות שאלות על שאלות

התשובה בשאלות

אני עונה ומקשיבה

את חלקי בתוך החוט

שואלת ועונה

התשובה היא בחיווט

הורסת ובונה

זה החלק ששרוט

צוללת עמוק

אל הקולות הפנימיים

בודקת כל פינה

מגלה סודות כמוסים

חושפת את הנפש

מעלה אפילו עד ליל אמש

מגלה את הפצוע

המוכר ולא ידוע

שאלות שאלות על שאלות

התשובה בשאלות

אחרי מסע ארוך

שלא נגמר אף פעם

גיליתי פנינה יפה

בתוכי הרעיד הרעם

גיליתי תשובה בסיסית

לא מתנשאית ולא ארסית

לא חכמה ולא טיפשית

תשובה יפה פשוטה ורצינית

אחת שכולם יודעים לענות

היא קיימת בתוכנו מעל מיליון דורות

נאמרת ברגעים קסומים

מכניסה רוח למפרשים

שאלות שאלות על שאלות

התשובה בשאלות

מי יודע מי ידע

שיצעק את התשובה

זה ממש יעזור

לכולנו לחזור

אל הבית האישי

המשפחתי והראשי

שבוע חדש בבית הלוחשת לסירים10 צפיות

Comentários


bottom of page