top of page

קטע מהספר ״לחשים ולחישות״

קול מהים קרא לי באמצע הלילה. הוא העיר אותי משנתי וביקש ממני להתפשט, להוריד את כל המסכות, התחפושות, השריונות המעטים שהנחתי על עצמי כל השנים.

הקול ביקש ממני בנימוס: תהיי את כביום היוולדך, תחיי את כל השפע שיש לעולם הזה להציע, תהיי בהכרת תודה עם הגוף הזה שנברא רק למענך ותאהבי אותו כפי שהוא.

הקול קרא לי: תהיי שמחה בחלקך, תהיי בנתינה, בקבלה, בהכלה, ובחמלה לעצמך ולכל מה שמסביבך. תהלכי בעולם כבת אדם פשוטה עם כל האפשרויות שיש לעולם להציע לך. תאהבי, תחווי, תטעמי, תשמחי, תחקרי ותמצי את מה שידך משגת בענווה. תשאלי שאלות קשות בלי לפחד מהתשובה, אל תהיי אדישה לפלאי הבריאה. תודי על מה שיש ואל תצטערי על מה שאין, תקבלי את הטוב ואת הרע כשלם יפה יחיד ומיוחד, שהוא את.

 ••••

קטע מהספר ״לחשים ולחישות״ •••

היכנסו ללינק והשתתפו בתמיכת הספר בהדסטארט צפייה 1

Comments


bottom of page